รับจองมหายันต์หัวใจสิบทิศ

จากกับผมคุณโน นาคราช การันตี
เขียนจากปลายปากกา อาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชา